شماره تماس واحد فروش : ۳۳۹۸۹۳۱۹

محاسبه وزن استاندارد لوله های پلی اتیلن

معمول است که برای محاسبه از جداول مهندسی استفاده شود و با راهنمای استاندارد لوله های پلی اتیلن وزن و متراژ را بدست آورند. اما یک راه حل برای بدست آوردن استفاده از فرمولی است که به شما کمک می کند با استاندارد های ملی ایران و تولیدات کارخانه های ایرانی این وزن و متراژ را بدست آورید.

محاسبه استاندارد وزن لوله های پلی اتیلن

برای بدست آوردن این نسبت باید بر اساس فرمول زیر و با استفاده از راهنمای پایین به ترتیب پیش بروید، خیلی کار سختی نیست هر چند که به نظر طولانی و کسل کننده می آید.

۱- قطر لوله d که کاملا مشخص است بر حسب میلیمتر مثل ۱۲۵میلیمتر

۲- فشار کاری (P) برحسب بار مثل ۶بار یا ۱۰ بار

۳- ضریب ایمنی (C) همان SF  یا  SAFTY FACTORکه می تواند ۱، ۱٫۲۵، ۱٫۶،۲ باشد.

۴- MRS که برای مواد  PE80مقدار ۸۰ و برای   PE100برابر ۱۰۰در نظر گرفته می شود.

بااطلاعات فوق مقدارSDR راکه نسبت قطربه ضخامت لوله است را ازفرمول زیربدست می آوریم.

 SDR=((2*MRS)/(P*C))+1

۵- با داشتن  SDRحال می توان حداقل ضخامت(E) را بدست آورد.

E=D/SDR

۶- با مشخص شدن حداقل ضخامت می توان وزن یک مترW را برحسب کیلوگرم محاسبه کرد.

W=((D-E)*E*3.14*)/1000

۷-مثال: لوله ای با قطر ۱۱۰و فشار کاری ۱۰بار با مواد  PE80و ضریب ایمنی ۱٫۲۵ می خواهیم حداقل ضخامت و وزن یک متر آنرا مشخص کنیم.

 D=110 mm     P=10 Bar      MRS=80      C=1.25

SDR=((2*180)/(1.25*10))+1

SDR=13.8  →   SDR=13.6

E=110/13.6     E=8.088  → E=8.1

W= (110-8.1)*8.1*3.14)/1000        W=2.591 Kg

توجه شود مقادیر ذکر شده در جداول استانداردتا حدودی گرد شده اند.

با دانستن این چند فرمول هرکجا جدول در اختیار شماست، برای حد ماکزیمم ضخامتها سعی کنید رابطه اش را بیابید ، در فرصت آینده آنرا هم تقدیم می کنیم.

 

وزن استاندارد لوله پلی اتیلن

Posted by رامین علیپور

رامین علیپور

view all posts


۰ Comment

Comment Form

Scroll to Top